READ_COUNTS.txtRecordReadsPatternsPairsAndWidows
0-R1337222NANA
0-R2337222NANA
1-initial674444NANA
2-failQC4106NANA
2-passQC670338220298NA
3-chimeric279267NA
3-nomatch514514NA
3-unrecognizable51425122NA
3-match664399214391334065
3-altmatch44NA
4-A_HA_H31290043964764823
4-A_MP1820065015591546
4-A_NA_N2446891636422474
4-A_NP1075533352554116
4-A_NS451901445122689
4-A_PA565782192028456
4-A_PB1537532055427018
4-A_PB2456261777522943
5-A_NA_N144NAReturn to the IRMA output page